Wedstrijdreglement – “Win een persoonlijk shopmoment met Ann Van Elsen”

Organisatie:  vzw Shopping en Centrum Roeselare

 

Artikel 1

Van maandag 19 september 2022 tot en met donderdag 6 oktober 2022 organiseert vzw Shopping en Centrum Roeselare, gelegen te Jan Mahieustraat 26 te Roeselare , (hierna genoemd: de “organisator”) een wedstrijd “Win een personal shopping experience met Ann Van Elsen”

De wedstrijd is onderworpen aan dit reglement. Elke deelnemer dient de voorwaarden te aanvaarden door ondertekening van huidig reglement.

 

Artikel 2

De personal shopping experience met Ann Van Elsen behelst volgende elementen. De experience gaat door op zaterdag 8 oktober tussen 14 en 16 uur in het kernwinkelgebied van Roeselare, en dit in aanwezigheid van Ann Van Elsen. De winnaar krijgt hierbij een budget cadeaubonnen ter waarde van 750 euro. De winnaar kan de bonnen tussen 14 en 16 uur besteden in winkels die de Roeselare Kadobon aanvaarden en meedoen met de ‘Week van de Belgische Mode”.  Eventuele niet bestede bonnen kan de winnaar later nog besteden (cf. geldigheidsdatum bonnen)

 

Artikel 3

Essentiële elementen aan de wedstrijd:

 • De winnaar dient aanwezig te zijn op zaterdag 8 oktober tussen 14 en 16 uur en bereid zijn positief deel te nemen aan de personal shopping experience.
 • De winnaar is akkoord om gefotografeerd te worden samen met Ann Van Elsen en is akkoord dat zijn of haar naam bekendgemaakt wordt.

 

Artikel 4

Worden formeel uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: alle personeelsleden van de winkels met exploitatie in het kernwinkelgebied, de leden van het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van de handelaarsvereniging. Evenals medewerkers en directe familieleden van medewerkers van de dienst economie van de Stad Roeselare

 

Artikel 5

Een deelnameformulier kan worden bekomen na een aankoop in die zaken die meedoen aan de Week van de Belgische Mode 2022.  Enkel de deelnames ontvangen voor 18uur donderdag 6 oktober worden in aanmerking genomen. De deelnames dienen gedeponeerd worden in één van de twee wedstrijdbussen opgesteld aan of in de:

 • Winkel Gerry Weber, Grote Markt 22
 • Winkel Pips Pillino, Ooststraat 102

Op het wedstrijdformulier dient genoteerd:

 1. Naam, voornaam, e-mail en mobiel telefoonnummer.
 2. Een antwoord op deze meerkeuze vraag:
  Welke wedstrijd won Ann Van Elsen in 2002:
  O Miss Belgian Beauty
  O Miss België
  O Miss Belgian Fashion
 3. Een antwoord op de schiftingsvraag:
  Hoeveel personen zullen deelnemen aan deze wedstrijd?

De deelname wordt ongeldig verklaard en de deelnemer komt niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd indien de inschrijving niet voldoet aan alle bovenstaande vereisten, bijvoorbeeld indien deze onvolledige of incorrecte gegevens bevat. Door het invullen van het formulier aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement.

 

Artikel 6

Alle deelnames zullen gecontroleerd worden door de organisator. Vijf deelnemers met het juiste antwoord en die het dichtst het schiftingsantwoord benaderen worden geselecteerd en dit in volgorde van accuraatheid. Ze worden, in volgorde, op vrijdag 7 oktober telefonisch benaderd met de vraag of ze kunnen aanwezig zijn op zaterdag 8 oktober tussen 14 en 16 uur. Van zodra dit bevestigend is, en de persoon akkoord is met de voorwaarden van artikel 2 en 3, is er een winnaar.  Er wordt geen verdere communicatie gevoerd over de wedstrijd met uitzondering van bekendmaking van de winnaar.

 

Artikel 7

De organisator verwerkt persoonlijke informatie, zoals uw naam, voornaam, leeftijd, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor de opmaak en uitvoering van deze wedstrijd. Meer informatie alsook uw rechten in verband met de verwerking van uw gegevens kan u vinden in onze privacyverklaring.

In geval van een geschil over de uitvoering of interpretatie van dit reglement, zullen uitsluitend de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel (Nederlandstalig) bevoegd zijn.

 

Artikel 8

De organisator zal in het kader van deze wedstrijd klacht neerleggen tegen elke deelnemer die de prijs op frauduleuze wijze probeert te bemachtigen of derden probeert aan te zetten tot fraude; de deelnemer stelt zich dan bijgevolg bloot aan gerechtelijke vervolging. De organisator zal niet verantwoordelijk zijn voor schadegevallen. Deelname gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer, zonder mogelijkheid tot enig verhaal tegen de organisator.

 

vzw Shopping en Centrum Roeselare

Jan Mahieustraat 26, 8000 Roeselare

Deze site maakt gebruik van cookies om uw surfen te optimaliseren.