Wedstrijdreglement – Hou van Mei

WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR VZW Shopping Roeselare

Artikel 1

Van 3 mei 2021 tot 31 mei 2021, organiseert VZW Shopping Roeselare , gelegen te Jan Mahieustraat 26 te Roeselare , (hierna genoemd: de “organisator”) een wedstrijd “Hou van Mei” die zal plaatsvinden in de maand mei in het kernwinkelgebied Shopping Roeselare. De wedstrijd is onderworpen aan dit reglement. Elke deelnemer dient de voorwaarden te aanvaarden door ondertekening van huidig reglement.

 

Artikel 2

Worden formeel uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: alle personeelsleden van de winkels met exploitatie in het kernwinkelgebied, de leden van het dagelijks bestuur en de raad van bestuur van de handelaarsvereniging.

 

Artikel 3

A. De deelname aan de “Hou van Mei” gebeurt via de website www.shoppingroeselare.be. Enkel de deelnames ontvangen vóór 6 juni 2021 tot 23u59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een antwoord geldt het tijdstip dat door de server van de organisator werd geregistreerd. De deelnemer dient op de wedstrijdpagina op www.shoppingroeselare.be:

 • a. Zich te registeren: voornaam, naam, e-mail,
 • b. De unieke code in te geven zoals vermeld op de voucher (cf. punt B hieronder),
 • c. Volgende vraag te beantwoorden:
  – Welke Roeselare kadobons kan je bestellen in de webshop van shoppingroeselare.be?
  0 10 en 15 euro
  0 15 en 25 euro
  0 10 en 25 euro
  – Schiftingsvraag: Hoeveel codes zullen geregistreerd worden tegen 24/04/2021 om middernacht? 
 • d. Uitdrukkelijk onderhavig wedstrijdreglement te aanvaarden

B. Een deelname aan de “Hou van Mei” is mogelijk na ontvangst van een voucher.
C. De deelname wordt ongeldig verklaard en de deelnemer komt niet in aanmerking voor deelname aan de wedstrijd indien de inschrijving niet voldoet aan alle bovenstaande vereisten, bijvoorbeeld indien deze onvolledige of incorrecte gegevens bevat.
D. Er wordt geen communicatie gevoerd omtrent de actie. De winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden via email (op het opgegeven e-mailadres).
E. De prijzen kunnen opgehaald worden op het adres van Optiek Roeselare, Sint-Amandsstraat 8-10 in Roeselare tijdens de openingsuren van de winkel.
F. Prijzen kunnen opgehaald worden – op vertoon van de voucher – tot en met maandag 21 juni om 17u, prijzen die na deze datum niet opgehaald zijn, zullen worden teruggenomen door de organisator.

 

Artikel 4

Deelname aan de actie dienen te gebeuren vóór zondag 6 juni 23u59. Alle deelnames die na zondag 6 juni 2021 om 24u, zouden gebeuren zijn ongeldig. Het tijdstip waarop de deelname door de server van de organisator werd geregistreerd wordt in aanmerking genomen.

 

Artikel 5

A. Alle deelnames zullen gecontroleerd worden door de organisator. De organisator behoudt het recht een deelname te weigeren indien deze deelname niet voldoet aan de voorwaarden beschreven in artikel 2, 3 of 4.
Indien de deelname aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zal de organisator een inschrijvingsbevestiging per e-mail naar de deelnemer sturen.
Omgekeerd zal de organisator, indien de inschrijving niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden een e-mail sturen naar de deelnemer met de mededeling dat zijn deelname niet kon worden geregistreerd.

B. van alle deelnemers die die hun unieke code hebben gevalideerd en een correct antwoord hebben gegeven op de wedstrijdvragen zullen 145 winnaars worden weerhouden die een prijs zullen ontvangen. Indien de schiftingsvraag niet door 145 deelnemers correct wordt beantwoord zullen de 145 antwoorden die het dichtste bij het juiste antwoord liggen worden weerhouden. En zullen in dalende lijn een prijs toegekend krijgen. De personen die het dichts bij het correcte antwoord zijn, ontvangen de duurste prijzen en worden verder in dalende lijn toegekend. Indien meerdere personen eenzelfde goed antwoord hebben gegeven zal de datum van deelname in acht worden genomen, zoals geregistreerd op de server van de organisator, waarbij de eerste deelnames voorrang krijgen op de latere deelnames.

 

Artikel 6

Er zijn 145 prijzen/Roeselare Kadobons te winnen, zoals hieronder indicatief weergegeven.

 • Week 18 – 19 – 20: 18 winnaars van 50 euro
  • Iedere week 6 winnaars van 50 euro
 • Trekking op maandag 7 juni
  • 1 winnaar van 1.000 euro
  • 2 winnaars van 500 euro
  • 4 winnaars van 250 euro
  • 20 winnaars van 100 euro
  • 100 winnaars van 50 euro

 

Artikel 7

De organisator verwerkt persoonlijke informatie, zoals uw naam, voornaam, leeftijd, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor de opmaak en uitvoering van deze wedstrijd. Meer informatie alsook uw rechten in verband met de verwerking van uw gegevens kan u vinden in onze privacyverklaring.
In geval van een geschil over de uitvoering of interpretatie van dit reglement, zullen uitsluitend dehoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel (Nederlandstalig) bevoegd zijn.

 

Artikel 8

De organisator zal in het kader van deze wedstrijd klacht neerleggen tegen elke deelnemer die de prijs op frauduleuze wijze probeert te bemachtigen of derden probeert aan te zetten tot fraude; de deelnemer stelt zich dan bijgevolg bloot aan gerechtelijke vervolging. De organisator zal niet verantwoordelijk zijn voor schadegevallen. Deelname gebeurt volledig op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer, zonder mogelijkheid tot enig verhaal tegen de organisator.

 

VZW Shopping Roeselare
Jan Mahieustraat 26
8000 Roeselare

Deze site maakt gebruik van cookies om uw surfen te optimaliseren.