Reglement Oltegoare bonnenactie

Text

Wedstrijdreglement Oltegoare bonnenactie vzw Centrum Roeselare

De Oltegoare bonnenkrant en de Oltegoare kadobon is een organisatie van vzw Centrum Roeselare met ondersteuning van Stad Roeselare.

Voor vragen en/of betwistingen omtrent de acties en onderstaand reglement, kan men zich wenden tot de organiserende vzw Centrum Roeselare.

Door deelneming aan de acties, is de burger en handelaar onderworpen aan de bepalingen van dit reglement.

 

1. Reglement voor de deelnemende burger

 • De bonnen uit de bonnenkrant kunnen enkel gebruikt worden in de desbetreffende deelnemende handelszaken waarop de bonnen in kwestie betrekking hebben.
 • De bonnen hebben een geldigheidsduur t.e.m. 30 juni 2020 .
 • Per aankoop kan maximaal 1 bon gebruikt worden en de bon kan niet gecumuleerd worden met andere bonnen of kortingen.
 • Bij gebruik van de bon, krijgt men een stempel op de stempelkaart.

Een volle stempelkaart met zes stempels van 6 verschillende handelszaken , kan ingewisseld worden in het Vrijetijdspunt (Polenplein 15 – Koers) of ARhus tegen een Oltegoare Kadobon ter waarde van 25 euro. Enkel de eerste 2000 aangeboden stempelkaarten, geven recht op deze Oltegoare Kadobon.

De Oltegoare Kadobon heeft een geldigheidsduur t.e.m. 31 juli 2020.

 

2. Reglement voor de deelnemende handelaar

A. Wie kan deelnemen aan wat?

 • Handelaar die niet verplicht gesloten werd door de corona crisis en elke horeca zaak
  • Kan niet deelnemen aan de bonnenkrant
  • Kan de Oltegoare Kadobon niet ontvangen als betaalmiddel (ook al is men aangesloten op systeem van de Roeselaarse Kadobon)
 • Handelaar die wel verplicht werd gesloten maar zelf opteerde om niet deel te nemen aan de bonnenkrant
  • Kan de Oltegoare Kadobon ontvangen als betaalmiddel op voorwaarde dat de handelaar ook aangesloten is op het systeem van de Roeselaarse Kadobon
 • Handelaar die verplicht werd te sluiten door de corona crisis en deelnam aan de bonnenkrant.
  • Kan de Oltegoare Kadobon ontvangen als betaalmiddel op voorwaarde dat de handelaar ook aangesloten is op het systeem van de Roeselaarse Kadobon

 

B.Gebruik

 • De handelaars die overeenkomstig titel II.A in aanmerkingen komen om de bon uit de bonnenkrant te aanvaarden, handelen als volgt:
  • De bonnen kunnen tot uiterlijk 30 juni 2020 aanvaard worden
  • Bij aanvaarding van de bon wordt tevens 1 stempel geplaatst op de stempelkaart.
 • De handelaars die overeenkomstig titel II.A in aanmerking komen om de Oltegoare Kadobon te aanvaarden, handelen als volgt:
  • De bon wordt bij ontvangst ingeput in het daartoe voorziene systeem van vzw Centrum Roeselare (systeem van de Roeselaarse kadobon).
  • De bonnen kunnen tot en met 31 juli 2020 aanvaard worden.
  • Uitbetaling gebeurt via dezelfde systematiek als de Roeselaarse kadobon

Deze site maakt gebruik van cookies om uw surfen te optimaliseren.